Câu 2 (Mục 1 - Bài học 19 - Trang 68) Địa lí 8


Quan sát các hình 19.1 (SGK trang 66), 19.2 (SGK trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao...

Quan sát các hình 19.1 (SGK trang 66), 19.2 (SGK trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?

Trả lời
Các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí tiếp xúc của các mảng kiến tạo (các mảng chờm lên nhau hoặc các mảng đang tách xa nhau).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước