Câu 17 trang 107 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

Bài 17. Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

(A) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 2x \le 0 \hfill \cr 2x + 1 < 3x + 2 \hfill \cr} \right.\)

(B) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 4 > 0 \hfill \cr {1 \over {x + 2}} < {1 \over {x + 1}} \hfill \cr} \right.\)

(C) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 5x + 2 < 0 \hfill \cr {x^2} + 8x + 1 \le 0 \hfill \cr} \right.\)

(D) \(\left\{ \matrix{|x - 1| \le 2 \hfill \cr |2x + 1| \le 3 \hfill \cr} \right.\)

Trả lời

(A) có nghiệm \(0 ≤x≤ 2\)

(B) có nghiệm \(x< -2\) hoặc \(x>2\)

(C) vô nghiệm

(D) có ngiệm \(-1≤ x≤1\)

Chọn C

loigiaihay.com

                

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan