Câu 14 trang 107 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

Bài 14. Số \(-2\) thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

(A). \(2x +1 > 1 – x\)

(B). \((2x + 1) (1 - x) < x^2\)

(C). \({1 \over {1 - x}} + 2 \le 0\)

(D) \((2 - x) (x + 2)^2<0\)

Trả lời

Ta có: \(2x +1 > 1 – x ⇔ x>0\).  Vậy (A) sai

Xét (B), dễ thấy  \((-4 + 1) (1 + 2) < 0 < (-2)^2\). Vậy (B) đúng

Dễ thấy (C) và (D) sai

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan