Câu 1 trang 96 SGK Tin học lớp 6


Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Lời giải:

Sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản, đó là:

+ Lề đoạn văn bản là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.

+ Lề trang văn bản là biên ngoài của vùng chứa văn bản trên trang in.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu