Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Trả lời:

Vì hệ tuần hoàn có một đoạn máu không chảy trrong mạch kín.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan