Câu 1 trang 8 SGK Vật kí 12


Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu