Câu 1. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

Trả lời:

Gốm các trang chiếu được đánh số thứ tự từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu