Câu 1 trang 7 SGK Tin học lớp 7


Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

Hãy  tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

Một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng: Bảng điểm học sinh

- Bảng lương cán bộ và công nhân viên

- Bảng doanh thu bán hàng

- Hoá đơn mua - bán hàng

- Bảng danh mục các mặt hàng

- Danh sách khách hàng

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu