Câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6


Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Lời giải:

Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản, đó là: làm bài tập, vẽ hình,... trên lớp và ở nhà.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu