Câu 1, trang 6 SGK Tiếng Việt 5


Câu 1.Nghe viết. VIỆT NAM THÂN YÊU Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mống biển lúa đâu trời đẹp hơn.

Câu 1.Nghe viết. 

VIỆT NAM THÂN YÊU Việt Nam đất nước ta ơi!

Mênh mống biển lúa đâu trời đẹp hơn.

Cánh cố bay lả dập dờn,

Mây mở che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

Ouê hương biết mấy thán yêu,

Bao nhiêu đời đã chịu nhiếu thươna đau.

Mặt người vất vả in sâu,

Gái trai cũng một áo nàu nhuộm bùn.

Đất nghèo nuối những anh húng,

Chim trong máu chảy lại vùng đứng lên.

Đạp quân thủ xuống đát đen,

Súng gươm vứt bỏ lại hién như xưa.

                                                                                   Nguyễn Đinh Thi

(- Các em nghe thầy, cô đọc hết câu mới viết

Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, àm cuối, dấu thanh dễ sai chính tả: Việt Nam, mênh mông, biển lúa, trời, bay lả, dập dờn, che, Trường Sơn, vất vả, gái trai, ảo nâu, nuôi, chìm, vùng, xuống, gươm, xưa,...)