Câu 1 trang 56 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Trả lời:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí.

Các bài liên quan