Câu 1 trang 50 SGK Tin học lớp 8


Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiên?

Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiên?

Lời giải :

- Nếu em bị ốm thì em sẽ không tập thể dục buổi sáng

Điều kiện : Em bị ốm

Hoạt động : em sẽ không tập thể dục buổi sáng

- Nếu sáng thứ hai không mưa thì lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ

Điều kiện : sáng thứ hai không mưa

Hoạt động : lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu