Câu 1 trang 46 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Trả lời:

Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.

Các giai đoạn:

Các bài liên quan