Câu 1 trang 40 SGK Tin học 7


Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?

a) Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu;

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

Hãy chọn những phương án đúng.

Lời giải : 

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác b) hoặc c):

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu.

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu