Câu 1 trang 173 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

Trả lời:

- Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

_ Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

- Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp

Các bài liên quan