Câu 1 trang 149 SGK Công nghệ 11


Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ.

Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ.

Trả lời:

Đặc điểm:

- Là động cơ đizen .

- Có công suất lớn , có thể đạt trên 50000kw

- Thường làm mát cưỡng bức bằng nước .

- Số lượng xi lanh nhiều