Câu 1 trang 146 SGK Công nghệ 11


Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.

Trả lời:

*Đặc điểm:

- Là động cơ xăng 2 và 4 kì cao tốc.

- Có công suất nhỏ.

- Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung.

- Thường làm mát bằng không khí.

- Số lượng xi lanh ít.

*Bố trí động cơ trên xe máy:

- Đặt ở giữa xe.

- Đặt lệch về đuôi xe.