Câu 1 trang 143 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.

Trả lời:

- Tốc độ quay cao.

- Kích thước nhỏ gọn.

- Thường được làm mát bằng nước

Các bài liên quan