Câu 1 trang 134 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt.

Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt.

Trả lời:

_ Phương pháp làm lạnh và lạnh đông

_ Phương pháp hun khói

_ Phương pháp đóng hộp

_ Phương pháp cổ truyền

Các bài liên quan