Câu 1 trang 130 SGK Công nghệ 11


Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.

Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.

Trả lời:

Nhiệm vụ:

+ Khi quay trục khuỷu động cơ đến vận tốc nhất định động cơ sẽ tự nổ được.

+ Khi động cơ đã hoạt động thì không cần HTKĐ nữa vì tốc độ của động cơ và hệ thống không bằng nhau.