Câu 1 trang 126 SGK Vật lí 10

Bình chọn:
4 trên 19 phiếu

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Động lượng p của một vật là vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xácđịnh bởi công thức :

 

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan