Câu 1 trang 118 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Trả lời:

- Nhiệm vụ:

Giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

- Phân loại:

HTLM bằng nước.

HTLM bằng không khí.

Các bài liên quan