Câu 1 trang 112 SGK Công nghệ 12


Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Trả lời:

Đặc điểm :

+ Tải phân bố thường tập trung.

+ Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V

+ Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

 Yêu cầu :

+ Đảm bảo chất lượng điện năng thể hiện 2 chỉ tiêu sau:

-Chỉ tiêu tần số.

-Chỉ tiêu điện áp.

+ Đảm bảo kinh tế

+ Đảm bảo an toàn