Câu 1 – Trang 108 – SGK Địa lí 11


Trình bày mục tiêu của ASEAN.

Trình bày mục tiêu của ASEAN.

Hướng dẫn trả lời.

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên.

+ Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ ASEAN và bất đồng khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài.

+ Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu