Câu 1 trang 106 SGK Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

Bài 1.Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

a) \(x\) là số dương

b) \(y\) là số không âm

c) Với mọi số thực \(α, | α|\) là số không âm

d) Trung bình cộng của hai số dương \(a\) và \(b\) không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng.

 Trả lời

a) \(x > 0\)

b) \(y  ≥ 0\)

c) \(∀ α ∈\mathbb R, | α|≥ 0\)

d) \(∀ a,b>0, {{a + b} \over 2} \ge \sqrt {ab} \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan