Câu 1 trang 106 SGK Công nghệ 11


Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.

Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.

Trả lời:

- Nhiệm vụ của thân máy: Dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ.

- Nhiệm vụ của nắp máy: 

+ Tạo thành buồng cháy của động cơ.

+ Lắp các chi tiết và cụm chi tiết như: buzi, vòi phun ...