Câu 1 (mục 2 - bài học 11 - trang 37) sgk địa lí 7


Hãy kể tên một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng?

Hãy kể tên một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng?

Trả lời:

Một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng:

Mum-bai,
Tô-ki-ô 
Thượng hải
Pa-ri
Luân-đôn


>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu