Câu 1 (mục 1 - bài học 38 - trang 120) sgk địa lí 7


Trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ

Trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

- Lúa mì: phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

- Ngô, bò sữa, lợn: phía nam Hoa Kì.

- Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía,...), cây ăn quả: ven vịnh Mê-hi-cô.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu