Câu 1 - (Mục 1 - Bài học 20 Trang 70) SGK Địa lí 8


Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Trả lời.

Tên châu lục

Các đới khí hậu

Châu Á

-Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Châu Âu

-Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt

Châu Phi

-Cận nhiệt (địa trung hải), nhiệt đới, xích đạo.

Châu Mĩ

-Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Châu đại dương

-Ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu