Câu 1 (mục 1 - bài học 15 - trang 51) sgk địa lí 7


Quan sát hình 15.3, nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp chính ở đới ôn hoà.

Quan sát hình 15.3, nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp chính ở đới ôn hoà.
Trả lời:
Các trung tâm công nghiệp chính ở đới ôn hoà phân bố chủ yếu ở Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản và một phần phía Nam của Ô-xtrây-li-a.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu