Câu 1, câu 2 trang 53 sinh học lớp 8

Bình chọn:
4.9 trên 22 phiếu

Câu 1. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Câu 2. Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Câu 1. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ?
Câu 2. Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Trả lời:

Câu 1. Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm :
* Tim : + Nửa phải (tâm nhĩ phải và tâm thất phải).
+ Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái)
* Hệ mạch : + Vòng tuần hoàn nhỏ.
+ Vòng tuần hoàn lớn.
Câu 2. - Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết gồm :
* Phân hệ lớn : 
- Mao mạch bạch huyết 
- Hạch bạch huyết 
- Mạch bạch huyết 
- Ống bạch huyết 

* Phân hệ nhỏ :

- Mao mạch bạch huyết

- Hạch bạch huyết

 - Mạch bạch huyết

 - Ống bạch huyết

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan