Câu 1, câu 2 trang 178 sgk sinh lớp 8


Câu 1. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau ,Câu 2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Câu 1. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :

Bảng 56-2. Vai trò của các tuyến nội tiết

Câu 2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Trả lời:

Câu 1: Bảng so sánh:

Câu 2: Phân biệt bệnh  Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu