Câu 1, câu 2, câu 3 sgk trang 22 sinh học lớp 10

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Câu 1. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

Đề bài

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn       b) Đường đội

c) Tinh bột          d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

Lời giải chi tiết

Cacbohidrat là thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại

chọn D

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan