Câu 1, 2, 3 trang 5 SGK Tiếng Việt 5


1.Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? 2.Sau Cách mọng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì? 3.Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết dất nước?

Câu 1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

- Đó là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày khai trường đầu tiên sau khi nước ta giành được chủ quyền độc lập từ tay thực dân Pháp xâm lược.

- Từ nay, các em học sinh sẽ được hưởng một nền giáo dục mới, hoàn toàn của Việt Nam.)

Câu 2. Sau Cách mọng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

- Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm cho nước ta phát triển theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.

Câu 3. Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết dất nước?

- Học sinh phải cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, yêu mến bạn bè. Có như vậy thì lớn lên mới trở thành công dân có trình độ hiểu biết cao, có đủ năng lực để xây dựng đất nước, thực hiện sứ mệnh mà Bác đã trao: làm cho non sông Việt Nam tươi đẹp, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, để sánh vai với các cường quốc năm châu.