Cặp sách của bạn đang nằm yên trên bàn. Làm cách nào để đưa nó lên cao ?

Bình chọn:
3.9 trên 20 phiếu

Cặp sách của bạn đang nằm yên trên bàn. Làm cách nào để đưa nó lên cao ?

Cặp sách của bạn đang nằm yên trên bàn. Làm cách nào để đưa nó lên cao ?

Trả lời:

Muốn đưa cặp sách lên cao, ta có thể dùng tay nhấc cặp. Năng lượng do tay ta cung cấp đã làm cặp sách dịch chuyển.

Các bài liên quan