Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?


Nếu như trước chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân chủ yếu tham gia phong trào đấu tranh của các giai cấp-tầng lớp.

Nếu như trước chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân chủ yếu tham gia phong trào đấu tranh của các giai cấp-tầng lớp khác trong xã hội với hình thức chủ yếu là đập phá máy móc,đất giao kèo,...thì sau chiến tranh, họ đã tách ra tổ chức các cuộc đấu tranh độc lập và bước lên vũ đài chính trị và phát triển cao hơn 1 bước so với giai đoạn trước.Sự phát triển ấy thể hiện ở:
-Số lượng.
-Quy mô.
-Mục đích đấu tranh.
-Sự trưởng thành về ý thức chính trị của giai cấp CN.
-Tính chất của phong trào:Từ tự phát lên tự giác.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu