Cảm ứng ở thực vật

Bình chọn:
4.2 trên 48 phiếu
 • Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11

  Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11

  Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ? Câu 2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,... là hướng động kiểu gì? Câu 3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây? Câu 4. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật ?

 • Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11

  Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11

  Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì? Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng? Câu 3. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trường nào? Câu 4. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng? Câu 5. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật?

 • Báo cáo thực hành: Hướng động

  Báo cáo thực hành: Hướng động

  Báo cáo thực hành

Bài viết được xem nhiều nhất