Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?


Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được nhiệm vụ.

Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được nhiệm vụ :

Cách mạng tháng Hai đã lật đổ được chế độ cũ, thành lập các Xô viết đại biểu công nông và binh lính. Tuy nhiên, giai cấp tư sản cũng thành lập được Chính phủ tư sản lâm thời. Nước Nga trở thành nước cộng hoà.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu