Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được nhiệm vụ.

Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được nhiệm vụ :

Cách mạng tháng Hai đã lật đổ được chế độ cũ, thành lập các Xô viết đại biểu công nông và binh lính. Tuy nhiên, giai cấp tư sản cũng thành lập được Chính phủ tư sản lâm thời. Nước Nga trở thành nước cộng hoà.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan