Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phí nam


Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Biên Hoà, Vũng Tàu là ba trung tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Bộ.

Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Biên Hoà, Vũng Tàu là ba trung tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Bộ. Ba trung tâm này tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước,

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An.

Diện tích: 28 nghìn km2

Dân số: 12,3 triệu người (năm 2002)

Bảng 33.2. Một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước, năm 2002 (cả nước = 100%)

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu