C7 trang 39 sgk Vật lí lớp 7


Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào?

Hướng dẫn giải:

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường không khí

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu