C6 trang 39 sgk Vật lí lớp 7


Hãy so sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép?

Hãy so sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép?

Hướng dẫn giải:

Vận tốc truyền âm trong nước nhỏ hơn trong thép (1500 < 6100) và lớn hơn trong không khí (1500 > 340)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu