C6 trang 29 sgk Vật lí lớp 7


Em có thể làm cho một số vật

Em có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm được không?

Hướng dẫn giải:

Có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm bằng một trong các cách sau:

- Vò tờ giấy, lá chuối...

- Xé tờ giấy, lá chuối...

- Có thể cuộn tròn lá chuối thành hình một cái kèn rồi thổi, kèn chuối sẽ kêu.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu