C6 trang 29 sgk Vật lí lớp 7


Em có thể làm cho một số vật

Em có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm được không?

Hướng dẫn giải:

Có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm bằng một trong các cách sau:

- Vò tờ giấy, lá chuối...

- Xé tờ giấy, lá chuối...

- Có thể cuộn tròn lá chuối thành hình một cái kèn rồi thổi, kèn chuối sẽ kêu.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan