C5 trang 78 sgk Vật lí lớp 9


Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào?

Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào?

Hướng dẫn giải:

Khung dây trong hình 28.3 quay ngược chiều kim đồng hồ.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu