C5 trang 78 sgk Vật lí lớp 9


Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào?

Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào?

Hướng dẫn giải:

Khung dây trong hình 28.3 quay ngược chiều kim đồng hồ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu