C5 trang 61 sgk Vật lí lớp 7


Trong bóng đèn bút thử điện

Trong bóng đèn bút thử điện (hình 22.3) có chứa một chất khí (khí nê ôn). Hãy quan sát bóng đèn này và nêu nhận xét về hai đầu bên trong của nó.

Hướng dẫn giải:

Hai đầu dây trong bóng đèn của bút thử điện tách rời nhau.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu