C5 trang 38 sgk Vật lí lớp 7

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?

Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?

Hướng dẫn giải:

Kết quả thí nghiệm mô tả ở hình 13.4 chứng tỏ âm không truyền qua chân không.

Kết luận: 

Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng, khí và không truyền qua chân không.

Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan