C5 trang 33 sgk Vật lí lớp 7


Một vật dao động phát ra

Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?

Hướng dẫn giải:

 Vật phát ra âm có tần số 70Hz dao động nhanh hơn.

Vật phát ra âm có tần số 50 Hz dao động chậm hơn.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu