C4 trang 38 sgk Vật lí lớp 7


Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Hướng dẫn giải:

Âm truyền đến tai qua những môi trường: rắn, lỏng, khí.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu