C3 trang 37 sgk Vật lí lớp 7


Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường

Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường nào khi nghe thấy tiếng gõ?

Hướng dẫn giải:

Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường rắn

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu