C3 trang 32 sgk Vật lí lớp 7


Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Phần tự do của thước dài dao động........, âm phát ra.........

Phần tự do của thước ngắn dao động ............, âm phát ra........

Hướng dẫn giải:

Phần tự do của thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp

Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, âm phát ra cao.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu