C2 trang 85 sgk Vật lí lớp 7


Hãy vẽ một sơ đồ khác đã so

Hãy vẽ một sơ đồ khác đã so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này.

Trả lời:

Một trong các sơ đồ sau:

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu